Advies v/d Hoge Raad voor de Justitie overeenkomstig artikel 259bis-12, § 1 v/h Gerechtelijk Wetboek bepalend dat de Advies- en onderzoekscommissie ambtshalve adviezen en voorstellen mag voorbereiden over de algemene werking v/d rechterlijke orde

Adviezen