Advies over het wetsvoorstel tot wijziging van het Gerechtelijk Wetboek wat de benoemingsvoorwaarden voor raadsheren betreft

Adviezen

Volgens de Hoge Raad voor de Justitie wijst het beperkt aantal kandidaten op een wervingsprobleem bij de vacatures van magistraat in de hoven van beroep, de arbeidshoven en de korpsen bij die hoven. De in het wetsvoorstel voorgestelde oplossingen zijn volgens de HRJ niet de juiste en zijn ook vanuit technisch oogpunt niet verantwoord. Met het oog op het vrijwaren van de kwaliteit van het gerecht is het bovendien niet wenselijk om minder zware toegangsvoorwaarden te bepalen voor de gerechtelijke functies in de hoven van beroep, de arbeidshoven en het Openbaar Ministerie bij die hoven. De HRJ is van mening dat het verkieslijker is na te gaan om welke reden(en) er zich te weinig kandidaten aanbieden voor de hoven van beroep, de arbeidshoven en het Openbaar Ministerie bij die hoven.