Advies over het wetsontwerp tot instelling van advocaten voor minderjarigen ...

Adviezen

De Hoge Raad voor de Justitie is voorstander van speciaal opgeleide gespecialiseerde advocaten voor minderjarigen, maar meent dat het voorgestelde recht van minderjarigen op toegang tot de rechter overbodig is. De voorstellen over het horen van minderjarigen dienen te worden verduidelijkt en de voorstellen in het voorontwerp van wet tot wijziging van de wetgeving betreffende de jeugdbescherming en het ten laste nemen van minderjarigen die een als misdrijf omschreven feit hebben gepleegd, dragen, mits enkele voorgestelde aanpassingen, grotendeels de goedkeuring van de HRJ mee. De HRJ wijst erop dat de nodige middelen zullen moeten worden vrijgemaakt voor de praktische uitwerking van dit alles.