Advies over het voorontwerp van wet, houdende oprichting van strafuitvoeringsrechtbanken en het voorontwerp van wet betreffende de externe rechtspositie van gedetineerden

Adviezen

De Hoge Raad voor de Justitie is van oordeel dat de ontwerpen een positief antwoord geven op de vragen tot het duidelijker organiseren van de strafuitvoeringsmodaliteiten die uitgesproken worden door strafrechtbanken, vragen die al lang bestaan. Hij dringt er daarom op aan dat aan deze hervormingen alle nodige middelen worden gegeven, maar formuleert ook een aantal bezorgdheden over verschillende inhoudelijke aspecten van beide voorontwerpen van wet.