Advies over het voorontwerp van wet betreffende de invoering van een familie- en jeugdrechtbank

Adviezen

De Hoge Raad voor de Justitie onderschrijft het algemene doel van het voorontwerp dat erin bestaat de dienstverlening aan de burger te verbeteren door de groepering van het geheel van de familiale zaken bij eenzelfde rechter en de vereenvoudiging, harmonisering en vermenselijking van de procedures. De HRJ formuleert wel kritische concrete bedenkingen.