Advies over de Wet van 21 december 2009 tot hervorming van het hof van assisen

Adviezen

De Hoge Raad gaf in zijn advies van 28 januari 2009 al aan dat de hervorming (zoals het invoeren van het gezamenlijk beraad over de schuldvraag, de verplichting om de beslissing te motiveren en het voorzien van een beperkte vorm van hoger beroep), de eigenheid en het opzet van de assisenprocedure dermate aantasten, dat de procedure wordt uitgehold. Nu de invoering van een echt hoger beroep onafwendbaar lijkt, versterkt dit alleen maar deze vaststelling, nog los van de principiële en praktische bezwaren die tegen de organisatie van een volwaardig hoger beroep in het bestaande systeem zijn in te brengen. De Hoge Raad kan dan ook niet anders dan concluderen dat er vandaag nog meer - dan voorheen al het geval was - argumenten pleiten in het voordeel van de afschaffing van het hof van assisen. De procedure is met andere woorden vooralsnog niet eenvoudiger, niet sneller, niet efficiënter en niet goedkoper dan voor de hervorming.