Advies over de voorontwerpen van wet over de hervorming van de gerechtelijke arrondissementen en over de mobiliteit van de leden van de rechterlijke orde

Adviezen

De Hoge Raad voor de Justitie juicht de invoering van grotere gerechtelijke arrondissementen toe. Hij was al jaren vragende partij hiervoor en bracht hierover sinds 2004 herhaaldelijk adviezen uit. “De meer dan 200 jaar geleden, louter op territoriale gronden bepaalde omvang beantwoordt niet meer aan wat vandaag vereist is voor een performante rechterlijke organisatie”. Maar de HRJ uit in zijn nieuwe advies ook enkele bedenkingen en kijkt vooruit naar de nieuwe beheersstructuur die nodig is om de grotere arrondissementen te runnen.