Advies over de verruimde minnelijke schikking

Adviezen

De HRJ bracht een advies uit over het wetsontwerp dat o.a. de verruimde minnelijke schikking aanpast. Volgens de HRJ is de voorgestelde aanpassing een stap vooruit, maar moeten nog verbeteringen worden aangebracht om het vertrouwen van de burger te herwinnen.