Advies over de plaatsvervangende rechters

Adviezen

De HRJ is geen voorstander van het huidige systeem van plaatsvervangende magistraten. Zolang het huidige systeem echter blijft bestaan, stelt de Hoge Raad voor de Justitie, naast de oplossingen die hij al in zijn advies van 26 april 2006 aanreikte, voor de plaatsvervangende magistraten het volgende voor:

  • een verplichte basisopleiding en een gerichte permanente opleiding;
  • een inkorting van de duurtijd van de functie en het invoeren van een evaluatiesysteem;
  • een verbetering van de financiële voorwaarden en voorzien in een arbeidsongevallenverzekering;
  • een versoepeling van de voorwaarden voor deelname aan het mondeling evaluatie-examen;
  • de leeftijdsvoorwaarden voor titularis of voor plaatsvervanger moeten identiek zijn.