Advies over de oriëntatienota voor de hervorming van de gerechtelijke organisatie, het “Themisplan”

Adviezen

De HRJ sluit zich aan bij het principe van decentralisatie van een groot deel van de beheersbevoegdheden naar nieuwe beslissingsniveaus. De HRJ heeft het Themisplan onderzocht en formuleert, in antwoord op het voorgestelde plan, enkele concrete voorstellen onder meer m.b.t. de beheersstructuren (bevoegdheden en bestuur), de financiële autonomie en de grenzen ervan, het personeelsbeleid, de gebouwen en de materiële uitrusting en de gerechtskosten.