Advies met betrekking tot het wetsvoorstel tot wijziging van een aantal bepalingen met betrekking tot de rechterlijke organisatie, ingediend door de heren Geert Bourgeois en Karel Van Hoorebeeke

Adviezen