Advies met betrekking tot de kadernota betreffende de versoepeling van het in gereedheid brengen van burgerlijke zaken en de regeling van de procedurekalender

Adviezen

Om de doelstelling van versnelde instaatstelling van de zaak te bereiken stelt de kadernota twee afzonderlijke wijzen van instaatstelling voor. De eerste daarvan, die ten principale moet worden toegepast, behelst werkelijk het gerechtelijk in staat te stellen, dat al vanaf de inleidende terechtzitting zal gebeuren door een tussenkomst van de rechter voor de vaststelling van het tijdschema voor de uitwisseling van de conclusies. De tweede wijze van instaatstelling die de kadernota voorstelt moet subsidiair worden toegepast en maakt het de partijen mogelijk te beslissen dat hun zaak naar de rol wordt verwezen. De verwijzing naar de rol wordt zo de uitzondering op de regel. Dit advies bevat de constructieve bemerkingen van de Hoge Raad voor de Justitie op de voorgestelde hervormingen.