Advies betreffende zeven wetsvoorstellen tot wijziging van het Gerechtelijk Wetboek voor wat betreft het deskundigenonderzoek

Adviezen

De Hoge Raad voor de Justitie is voorstander van maatregelen die de noodzaak voor het snel uitvoeren van het deskundigenonderzoek, voor de responsabilisering zowel van de deskundigen als van de partijen, en voor de meest actieve rol van de rechter wat de rechten van het slachtoffer betreft, maximaal bevorderen. In dit opzicht is de HRJ onder meer voorstander van het samenstellen van lijsten met deskundigen, van kwaliteitscriteria en een permanente evaluatie van de kwaliteit, het vereenvoudigde deskundigenonderzoek, de mogelijkheid voor de rechter om pure vormonregelmatigheden recht te zetten en een duidelijk tariferingssysteem.