Actualisering audit van het hof van beroep Brussel

Audits

In het najaar van 2003 en het voorjaar van 2004 werd het hof van beroep te Brussel een eerste keer doorgelicht door de Verenigde advies- en onderzoekscommissie van de Hoge Raad voor de Justitie. Op 30 juni 2004 werd het verslag over deze doorlichting goedgekeurd.

In het najaar van 2005 werd de opvolging van deze doorlichting opgestart, bij middel van een vragenlijst, die in mei 2006 door het hof van beroep werd ingevuld.

Daaropvolgend werd tussen het hof van beroep en de Verenigde advies- en onderzoekscommissie een protocol afgesloten om een nieuwe doorlichting uit te voeren.

In november 2006 is deze doorlichting gestart. De auditwerkzaamheden op het terrein werden afgerond op 31 maart 2007.

De doelstelling bestond erin om, via het onderzoek van de organisatie, de activiteiten en de processen van het hof van beroep te Brussel, te evalueren of de behandeling van de burgerlijke en strafrechtelijke zaken van het begin tot het einde onder controle en geoptimaliseerd was.