Aanbeveling over het beantwoorden van vragen van burgers door procureurs des Konings via een gepersonaliseerde brief

Aanbevelingen

De Verenigde advies- en onderzoekscommissie doet de Raad van de procureurs des Konings de aanbeveling dat binnen elk korps maatregelen worden genomen opdat rechtzoekenden op hun schriftelijke verzoeken een gepersonaliseerd antwoord zouden ontvangen.