Aanbeveling over het beantwoorden van elke vraag binnen een redelijke termijn

Aanbevelingen

De Franstalige Advies- en onderzoekscommissie doet de korpschefs de aanbeveling om de gepaste maatregelen te nemen opdat elke schriftelijke vraag van een rechtzoekende binnen een redelijke termijn wordt beantwoord.