Aanbeveling over het antwoord van de procureur des Konings aan de rechtzoekende in het kader van de betwisting van een voorstel tot minnelijke schikking

Aanbevelingen

De Verenigde advies- en onderzoekscommissie dringt er bij het Openbaar Ministerie op aan om voortaan op gepaste wijze te antwoorden op de gemotiveerde opmerkingen die een verdachte formuleert over de omstandigheden van de overtreding.

De Nederlandstalige Advies- en onderzoekscommissie ontving een klacht van een rechtzoekende die op omstandige wijze had betwist dat hij een overtreding had begaan. Hij kreeg als enig antwoord van het parket een verzoek tot betaling van een geldsom aan de ontvanger van de registratie in toepassing van artikel 216bis van het Wetboek van Strafvordering.

De Verenigde advies- en onderzoekscommissie is verbaasd over het feit dat het enige antwoord op de gemotiveerde opmerkingen over de omstandigheden waarin een overtreding werd begaan, bestond in het toezenden van een overschrijvingsformulier.