Aanbeveling inzake het verbod voor griffiers en parketsecretarissen om burgers consult te geven (artikel 297 van het Gerechtelijk Wetboek)

Aanbevelingen

De Verenigde advies- en onderzoekscommissie doet de aanbeveling om binnen elke griffie, parketsecretariaat en auditoraat een praktijk in te voeren die er voor ieder personeelslid in bestaat om, binnen zijn bevoegdheden, de rechtzoekenden te helpen om de procedures beter te begrijpen.