Aanbeveling inzake het principe « Le criminel tient le civil en état »

Aanbevelingen

De Verenigde advies- en onderzoekscommissie doet de aanbeveling dat, indien de partijen van een burgerlijk proces het niet eens zijn over de toepassing van het principe “Le criminel tient le civil en état”:

  • de burgerlijke rechter een specifiek debat op tegenspraak organiseert, na afloop waarvan hij daarover een met redenen omklede beslissing zal nemen ;
  • dat de zaak wordt meegedeeld aan het Openbaar Ministerie om alle nuttige inlichtingen over de draagwijdte van de strafvordering te verkrijgen.