Aanbeveling inzake de dienstverlening door de griffies voor de de openbaarmaking van de akten van vzw's

Aanbevelingen

De Verenigde advies- en onderzoekscommissie doet de aanbeveling dat:

  • in het kader van hun opdracht van openbaarmaking van de akten van vzw’s en stichtingen, de griffies zich klantvriendelijk opstellen en zich niet verschuilen achter een verbod om juridisch consult te geven. Die openbaarmaking is een taak van de griffie die niets te maken heeft met gerechtelijke procedures, en het verbod om juridisch consult te geven lijkt dan ook niet van toepassing;
  • de griffies vanuit hun plicht tot positieve dienstverlening de burger duidelijk en correct moeten informeren over zijn verplichtingen.

De Verenigde advies- en onderzoekscommissie doet de minister van Justitie de aanbeveling een initiatief in die zin te nemen.