Aanbeveling inzake de bezoldiging van gerechtsdeskundigen

Aanbevelingen

De Nederlandstalige Advies- en onderzoekscommissie doet de minister van Justitie de aanbeveling om de nodige maatregelen te treffen tegen de onderbetaling van de gerechtsdeskundigen.

De commissie doet de aanbeveling van een uurtarief in plaats van een forfaitair tarief.