Aanbeveling betreffende de verbetering van de vonnissen

Aanbevelingen

De Commission d'avis et d'enquête ontving een klacht betreffende een vertraging, zowel van de zijde van de griffie als van de zijde van het parket, in de behandeling van een verzoekschrift tot verbetering van een materiële misslag in een vonnis: de naam van een geadopteerd kind werd verkeerd gespeld in de beslissing, waardoor de adoptant genoodzaakt was de rechtbank een verbeterend vonnis te vragen vooraleer dit aan te bieden voor overschrijving bij de burgerlijke stand.

De CAE verklaarde de klacht gegrond gelet op de vertraging.

Afgezien van deze klacht, heeft de Commissie zich ook moeten buigen over de logheid van de procedures tot verbetering van een materiële misslag.