Aanbeveling betreffende de noodzaak om een regelgeving goed te keuren opdat de behandelingstermijnen van de gerechtelijke onderzoeken niet te veel worden verlengd door het uitblijven van een antwoord van de stedenbouwkundige overheden ...

Aanbevelingen