Nederlandstalige Benoemings-en aanwijzingscommissie: vergadering van 18/09/2012

Lijst van voorgedragen kandidaten

  1. Vacante plaats van raadsheer in het arbeidshof te Antwerpen (Belgisch Staatsblad van 14/03/2012): Saskia Raskin
  2. Vacante plaats van vrederechter van het kanton Kapellen (Belgisch Staatsblad van 13/04/2012): Robert Perriëns
  3. Vacante plaats van rechter in de rechtbank van eerste aanleg te Dendermonde (Belgisch Staatsblad van 13/04/2012): Dominique Goetry
  4. Vacante plaats van plaatsvervangend rechter inde politierechtbank te Sint-Niklaas (Belgisch Staatsblad van 13/04/2012): Marianne De Vleeschauwer

Opgelet

Om een beter beheer van de rechtscolleges, parketten en auditoraten mogelijk te maken en de nodige transparantie te verzekeren, delen de benoemings- en aanwijzingscommissies hun voordrachten mee. Opgelet: hou er rekening mee dat tussen de bekendmaking van de eigenlijke beslissing op onze website en het overzenden van het proces-verbaal van voordracht aan de Minister van Justitie een periode van maximum drie weken kan liggen.

Overeenkomstig de wet beschikt de Koning (de Minister van Justitie) over een termijn van zestig dagen om de voorgedragen persoon formeel te benoemen. De voordracht kan niettemin geweigerd worden. In dat geval wordt het dossier naar de Benoemingscommissie verwezen ten einde tot een nieuwe voordracht binnen vijftien dagen over te gaan.