Verenigde Benoemings-en aanwijzingscommissie: vergadering van 2/4/2014

Lijst van voorgedragen kandidaten

1. Vacante plaats van federale magistraat bij het federaal parket (Belgisch Staatsblad van 29/10/2013): Daniel Bernard

2. Vacante plaats van procureur-generaal bij het hof van beroep te Brussel (Belgisch Staatsblad van 16/12/2013): Johan Delmulle

Opgelet

Om een beter beheer van de rechtscolleges, parketten en auditoraten mogelijk te maken en de nodige transparantie te verzekeren, delen de benoemings- en aanwijzingscommissies hun voordrachten mee. Opgelet: hou er rekening mee dat tussen de bekendmaking van de eigenlijke beslissing op onze website en het overzenden van het proces-verbaal van voordracht aan de Minister van Justitie een periode van maximum drie weken kan liggen.

Overeenkomstig de wet beschikt de Koning (de Minister van Justitie) over een termijn van zestig dagen om de voorgedragen persoon formeel te benoemen. De voordracht kan niettemin geweigerd worden. In dat geval wordt het dossier naar de Benoemingscommissie verwezen ten einde tot een nieuwe voordracht binnen vijftien dagen over te gaan.