Verenigde Benoemings-en aanwijzingscommissie: vergadering van 10/12/2014

Lijst van voorgedragen kandidaten

1. Vacante plaats van federaal magistraat bij het federaal parket (Belgisch Staatsblad van 30/5/2014): Véronique Melot

2. Vacante plaats van vrederechter van het kanton Sint-Gillis (Belgisch Staatsblad van 18/8/2014): Kathelyne Brys

3. Vacante plaats van vrederechter van het zesde kanton Brussel (Belgisch Staatsblad van 18/8/2014): Jan Desmet

4. Vacante plaats van plaatsvervangend rechter in het vredegerecht van het vierde kanton Brussel (Belgisch Staatsblad van 18/8/2014): Marie Zagheden

Opgelet

Om een beter beheer van de rechtscolleges, parketten en auditoraten mogelijk te maken en de nodige transparantie te verzekeren, delen de benoemings- en aanwijzingscommissies hun voordrachten mee. Het gelieve u er rekening mee te houden dat de benoemingscommissie over een wettelijke termijn beschikken om de voordrachten over te maken aan de Minister van Justitie. Overeenkomstig de wet beschikt de Koning (de Minister van Justitie) over een termijn van zestig dagen om de voorgedragen persoon formeel te benoemen. De voordracht kan niettemin geweigerd worden. In dat geval wordt het dossier naar de benoemingscommissie verwezen ten einde tot een nieuwe voordracht binnen vijftien dagen over te gaan.