Nederlandstalige Benoemings-en aanwijzingscommissie: vergadering van 9/9/2014

Lijst van voorgedragen kandidaten

1. Vacante plaats van rechter in de rechtbank van koophandel te Gent (Belgisch Staatsblad van 31 maart 2014): Pieterjan Naeyaert

2. Vacante plaats van rechter in de politierechtbank Oost-Vlaanderen (Belgisch Staatsblad van 31 maart 2014): Pieter De Meyer

3. Vacante plaats van rechter in de politierechtbank te Leuven (Belgisch Staatsblad van 31 maart 2014): Patrick Bols

Opgelet

Om een beter beheer van de rechtscolleges, parketten en auditoraten mogelijk te maken en de nodige transparantie te verzekeren, delen de benoemings- en aanwijzingscommissies hun voordrachten mee. Het gelieve u er rekening mee te houden dat de benoemingscommissie over een wettelijke termijn beschikken om de voordrachten over te maken aan de Minister van Justitie. Overeenkomstig de wet beschikt de Koning (de Minister van Justitie) over een termijn van zestig dagen om de voorgedragen persoon formeel te benoemen. De voordracht kan niettemin geweigerd worden. In dat geval wordt het dossier naar de benoemingscommissie verwezen ten einde tot een nieuwe voordracht binnen vijftien dagen over te gaan.