Nederlandstalige Benoemings-en aanwijzingscommissie: vergadering van 9/6/2015

Lijst van voorgedragen kandidaten

1. Vijf vacante plaatsen van rechter in de rechtbank van eerste aanleg Oost-Vlaanderen (Belgisch Staatsblad van 4 maart 2015): Karin Dalen, Siegfried Stallaert, Peter Demets, Michiel Steel en Sofie Van Ginderdeuren

2. Drie vacante plaatsen van rechter in de rechtbank van eerste aanleg West-Vlaanderen (Belgisch Staatsblad van 4 maart 2015): Ellen Van Royen, Matthias Vandenbogaerde en Vincent Vereecke

Opgelet

Om een beter beheer van de rechtscolleges, parketten en auditoraten mogelijk te maken en de nodige transparantie te verzekeren, delen de benoemings- en aanwijzingscommissies hun voordrachten mee. Het gelieve u er rekening mee te houden dat de benoemingscommissie over een wettelijke termijn beschikken om de voordrachten over te maken aan de Minister van Justitie. Overeenkomstig de wet beschikt de Koning (de Minister van Justitie) over een termijn van zestig dagen om de voorgedragen persoon formeel te benoemen. De voordracht kan niettemin geweigerd worden. In dat geval wordt het dossier naar de benoemingscommissie verwezen ten einde tot een nieuwe voordracht binnen vijftien dagen over te gaan.