Nederlandstalige Benoemings-en aanwijzingscommissie: vergadering van 9/10/2014

Lijst van voorgedragen kandidaten

1. Twee vacante plaatsen van plaatsvervangend rechter in de rechtbank van koophandel te Gent (Belgisch Staatsblad van 30 mei 2014): Carlo Van Caekenberg en Francis Van Remoortel

2. Vacante plaats van rechter in de Nederlandstalige arbeidsrechtbank te Brussel (Belgisch Staatsblad van 30 mei 2014): Elisabeth D'Erbée

3. Drie vacante plaatsen van raadsheer in het hof van beroep te Antwerpen (Belgisch Staatsblad van 15 april 2014):  Isabelle Bresseleers,  Gale Janssen en Isabelle Traest

Opgelet

Om een beter beheer van de rechtscolleges, parketten en auditoraten mogelijk te maken en de nodige transparantie te verzekeren, delen de benoemings- en aanwijzingscommissies hun voordrachten mee. Het gelieve u er rekening mee te houden dat de benoemingscommissie over een wettelijke termijn beschikken om de voordrachten over te maken aan de Minister van Justitie. Overeenkomstig de wet beschikt de Koning (de Minister van Justitie) over een termijn van zestig dagen om de voorgedragen persoon formeel te benoemen. De voordracht kan niettemin geweigerd worden. In dat geval wordt het dossier naar de benoemingscommissie verwezen ten einde tot een nieuwe voordracht binnen vijftien dagen over te gaan.