Nederlandstalige Benoemings-en aanwijzingscommissie: vergadering van 8/3/2016

1. Vacante plaats van plaatsvervangend rechter in het vredegerecht van het tweede kanton Aalst (Belgisch Staatsblad van 30 oktober 2015): Peggy Buysse

2. Vacante plaats van plaatsvervangend rechter in het vredegerecht van het kanton Wetteren-Zele (Belgisch Staatsblad van 30 oktober 2015): Tom Van den Bossche

3. Vacante plaats van plaatsvervangend rechter in het vredegerecht van het eerste kanton Oostende (Belgisch Staatsblad van 30 oktober 2015): geen voordracht

4. Vacante plaats van plaatsvervangend rechter in het vredegerecht van het kanton Tielt (Belgisch Staatsblad van 30 oktober 2015): Valerie Soenen

5. Vacante plaats van plaatsvervangend rechter in het vredegerecht van het tweede kanton Oostende (Belgisch Staatsblad van 30 oktober 2015): Paul Vansteelandt

6. Vacante plaats van plaatsvervangend rechter in het vredegerecht van het kanton Overijse-Zaventem (Belgisch Staatsblad van 30 oktober 2015): geen voordracht

7. Vacante plaats van plaatsvervangend rechter in het vredegerecht van het kanton Willebroek (Belgisch Staatsblad van 30 oktober 2015): Jerry Vanbelleghem

8. Vacante plaats van plaatsvervangend rechter in het vredegerecht van het tweede kanton Leuven (Belgisch Staatsblad van 30 oktober 2015): geen voordracht

9. Vacante plaats van plaatsvervangend rechter in het vredegerecht van het kanton Mol (Belgisch Staatsblad van 30 oktober 2015): Ilka Wielockx

10. Vacante plaats van plaatsvervangend rechter in het vredegerecht van het derde kanton Leuven (Belgisch Staatsblad van 30 oktober 2015): Ilse Jaspaert

11. Vacante plaats van plaatsvervangend rechter in het vredegerecht van het kanton Maaseik (Belgisch Staatsblad van 30 oktober 2015): Steven Menten

Opgelet

Om een beter beheer van de rechtscolleges, parketten en auditoraten mogelijk te maken en de nodige transparantie te verzekeren, delen de benoemings- en aanwijzingscommissies hun voordrachten mee. Het gelieve u er rekening mee te houden dat de benoemingscommissie over een wettelijke termijn beschikken om de voordrachten over te maken aan de Minister van Justitie. Overeenkomstig de wet beschikt de Koning (de Minister van Justitie) over een termijn van zestig dagen om de voorgedragen persoon formeel te benoemen. De voordracht kan niettemin geweigerd worden. In dat geval wordt het dossier naar de benoemingscommissie verwezen ten einde tot een nieuwe voordracht binnen vijftien dagen over te gaan.