Nederlandstalige Benoemings-en aanwijzingscommissie: vergadering van 7/5/2013

Lijst van voorgedragen kandidaten

1. Vacante plaats van rechter in de arbeidsrechtbank te Hasselt (Belgisch Staatsblad van 24 januari 2013): Annemie Snoeckx

2. Vacante plaats van rechter in de rechtbank van eerste aanleg te Brussel (Belgisch Staatsblad van 24 januari 2013): Henri Storme

3. Vacante plaats van rechter in de rechtbank van eerste aanleg te Leuven (Belgisch Staatsblad van 24 januari 2013): Joachim Honnay

4. Vacante plaats van rechter in de rechtbank van eerste aanleg te Hasselt (Belgisch Staatsblad van 24 januari 2013): Kathleen Smeets

3. Vacante plaats van rechter in de rechtbank van eerste aanleg te Antwerpen (Belgisch Staatsblad van 24 januari 2013): Filip Vandenberghe

 

Opgelet

Om een beter beheer van de rechtscolleges, parketten en auditoraten mogelijk te maken en de nodige transparantie te verzekeren, delen de benoemings- en aanwijzingscommissies hun voordrachten mee. Opgelet: hou er rekening mee dat tussen de bekendmaking van de eigenlijke beslissing op onze website en het overzenden van het proces-verbaal van voordracht aan de Minister van Justitie een periode van maximum drie weken kan liggen.

Overeenkomstig de wet beschikt de Koning (de Minister van Justitie) over een termijn van zestig dagen om de voorgedragen persoon formeel te benoemen. De voordracht kan niettemin geweigerd worden. In dat geval wordt het dossier naar de Benoemingscommissie verwezen ten einde tot een nieuwe voordracht binnen vijftien dagen over te gaan.