Nederlandstalige Benoemings-en aanwijzingscommissie: vergadering van 6/9/2016

Lijst van voorgedragen kandidaten

1. Twee vacante plaatsen van rechter in de rechtbank van eerste aanleg Antwerpen (Belgisch Staatsblad van 25 april 2016): Nicky Burette - Annelies Laureyssens

2. Vacante plaats van rechter in de rechtbank van eerste aanleg Limburg (Belgisch Staatsblad van 25 april 2016): Aldegonde Romain

3. Twee vacante plaatsen van rechter in de rechtbank van eerste aanleg te Brussel (Belgisch Staatsblad van 25 april 2016): Kristien Abrath - Niko De Camps

4. Vacante plaats van rechter in de rechtbank van eerste aanleg te Leuven (Belgisch Staatsblad van 25 april 2016): Tobia Peeters

Opgelet

Om een beter beheer van de rechtscolleges, parketten en auditoraten mogelijk te maken en de nodige transparantie te verzekeren, delen de benoemings- en aanwijzingscommissies hun voordrachten mee. Het gelieve u er rekening mee te houden dat de benoemingscommissie over een wettelijke termijn beschikken om de voordrachten over te maken aan de Minister van Justitie. Overeenkomstig de wet beschikt de Koning (de Minister van Justitie) over een termijn van zestig dagen om de voorgedragen persoon formeel te benoemen. De voordracht kan niettemin geweigerd worden. In dat geval wordt het dossier naar de benoemingscommissie verwezen ten einde tot een nieuwe voordracht binnen vijftien dagen over te gaan.