Nederlandstalige Benoemings-en aanwijzingscommissie: vergadering van 6/6/2014

Lijst van voorgedragen kandidaten

1. Vacante plaats van plaatsvervangend rechter in het vredegerecht van het kanton Deinze (Belgisch Staatsblad van 31 januari 2014): Filip Rogge

2. Vacante plaats van plaatsvervangend rechter in het vredegerecht van het kanton Sint-Truiden (Belgisch Staatsblad van 31 januari 2014): Hedwig Thury

3. Twee vacante plaatsen van substituut-procureur des Konings bij het parket te Leuven (Belgisch Staatsblad van 31 januari 2014): Katleen Haesendonck en Stephanie Vanthienen

4. Vacante plaats van vrederechter van het kanton Aarschot (Belgisch Staatsblad van 31 januari 2014): Geert Stabel

Opgelet

Om een beter beheer van de rechtscolleges, parketten en auditoraten mogelijk te maken en de nodige transparantie te verzekeren, delen de benoemings- en aanwijzingscommissies hun voordrachten mee. Het gelieve u er rekening mee te houden dat de benoemingscommissie over een wettelijke termijn beschikken om de voordrachten over te maken aan de Minister van Justitie. Overeenkomstig de wet beschikt de Koning (de Minister van Justitie) over een termijn van zestig dagen om de voorgedragen persoon formeel te benoemen. De voordracht kan niettemin geweigerd worden. In dat geval wordt het dossier naar de benoemingscommissie verwezen ten einde tot een nieuwe voordracht binnen vijftien dagen over te gaan.