Nederlandstalige Benoemings-en aanwijzingscommissie: vergadering van 6/12/2016

Lijst van voorgedragen kandidaten

1. Vacante plaats van vrederechter van het kanton Maaseik (Belgisch Staatsblad van 22 juli 2016): geen voordracht

2. Vacante plaats van rechter in de Nederlandstalige arbeidsrechtbank te Brussel (Belgisch Staatsblad van 22 juli 2016): Bert Croimans

3. Vacante plaats van rechter in de arbeidsrechtbank te Gent (Belgisch Staatsblad van 22 juli 2016): Kristof Van Camp

4. Vacante plaats van vrederechter van het kanton Torhout (Belgisch Staatsblad van 22 juli 2016): Jorn Dangreau

Opgelet

Om een beter beheer van de rechtscolleges, parketten en auditoraten mogelijk te maken en de nodige transparantie te verzekeren, delen de benoemings- en aanwijzingscommissies hun voordrachten mee. Het gelieve u er rekening mee te houden dat de benoemingscommissies over een wettelijke termijn beschikken om de voordrachten over te maken aan de Minister van Justitie. Overeenkomstig de wet beschikt de Koning (de Minister van Justitie) over een termijn van vijftig dagen om de voorgedragen persoon formeel te benoemen. De voordracht kan niettemin geweigerd worden. In dat geval wordt het dossier naar de benoemingscommissie verwezen ten einde binnen vijftien dagen tot een nieuwe voordracht over te gaan.