Nederlandstalige Benoemings-en aanwijzingscommissie: vergadering van 6/10/2015

Lijst van voorgedragen kandidaten

1. Drie vacante plaatsen van substituut-procureur des Konings bij het parket Oost-Vlaanderen (Belgisch Staatsblad van 29 mei 2015): Wendy Dammans, Annelies Deleu en Ineke Veirman

2. Vacante plaats van substituut-procureur des Konings bij het parket West-Vlaanderen (Belgisch Staatsblad van 29 mei 2015): Gunter Maes

Opgelet

Om een beter beheer van de rechtscolleges, parketten en auditoraten mogelijk te maken en de nodige transparantie te verzekeren, delen de benoemings- en aanwijzingscommissies hun voordrachten mee. Het gelieve u er rekening mee te houden dat de benoemingscommissie over een wettelijke termijn beschikken om de voordrachten over te maken aan de Minister van Justitie. Overeenkomstig de wet beschikt de Koning (de Minister van Justitie) over een termijn van zestig dagen om de voorgedragen persoon formeel te benoemen. De voordracht kan niettemin geweigerd worden. In dat geval wordt het dossier naar de benoemingscommissie verwezen ten einde tot een nieuwe voordracht binnen vijftien dagen over te gaan.