Nederlandstalige Benoemings-en aanwijzingscommissie: vergadering van 5/9/2017

Lijst van voorgedragen kandidaten

1. Vacante plaats van plaatsvervangend rechter in het vredegerecht van het kanton Lennik (Belgisch Staatsblad van 3 april 2017): Bart Biesemans

2. Twee vacante plaatsen van plaatsvervangend rechter in het vredegerecht van het kanton Meise (Belgisch Staatsblad van 3 april 2017): Olivia De Deken - Stijn Van Schel

3. Twee vacante plaatsen van plaatsvervangend rechter in de Nederlandstalige rechtbank van eerste aanleg te Brussel (Belgisch Staatsblad van 3 april 2017): Steve Dupont - Klaas Rosseel

4. Drie vacante plaatsen van plaatsvervangend rechter in de Nederlandstalige politierechtbank te Brussel (Belgisch Staatsblad van 3 april 2017): geen voordracht

Opgelet

Om een beter beheer van de rechtscolleges, parketten en auditoraten mogelijk te maken en de nodige transparantie te verzekeren, delen de benoemings- en aanwijzingscommissies hun voordrachten mee. Het gelieve u er rekening mee te houden dat de benoemingscommissies over een wettelijke termijn beschikken om de voordrachten over te maken aan de Minister van Justitie. Overeenkomstig de wet beschikt de Koning (de Minister van Justitie) over een termijn van vijftig dagen om de voorgedragen persoon formeel te benoemen. De voordracht kan niettemin geweigerd worden. In dat geval wordt het dossier naar de benoemingscommissie verwezen ten einde binnen vijftien dagen tot een nieuwe voordracht over te gaan.