Nederlandstalige Benoemings-en aanwijzingscommissie: vergadering van 5/4/2014

Lijst van voorgedragen kandidaten

1. Vacante plaats van voorzitter van de rechtbank van koophandel te Gent (Belgisch Staatsblad van 23 december 2013): Pol Van Iseghem

2. Vacante plaats van voorzitter van de rechtbank van koophandel te Antwerpen (Belgisch Staatsblad van 23 december 2013): Thomas Van Houtte

 

Opgelet

Om een beter beheer van de rechtscolleges, parketten en auditoraten mogelijk te maken en de nodige transparantie te verzekeren, delen de benoemings- en aanwijzingscommissies hun voordrachten mee. Het gelieve u er rekening mee te houden dat de benoemingscommissie over een wettelijke termijn beschikken om de voordrachten over te maken aan de Minister van Justitie. Overeenkomstig de wet beschikt de Koning (de Minister van Justitie) over een termijn van zestig dagen om de voorgedragen persoon formeel te benoemen. De voordracht kan niettemin geweigerd worden. In dat geval wordt het dossier naar de benoemingscommissie verwezen ten einde tot een nieuwe voordracht binnen vijftien dagen over te gaan.