Nederlandstalige Benoemings-en aanwijzingscommissie: vergadering van 5/2/2019

Lijst van voorgedragen kandidaten (in alfabetische volgorde)

1. Twee vacante plaatsen van advocaat-generaal bij het Hof van Cassatie (Belgisch Staatsblad van 19 oktober 2018): Johan Van der Fraenen en Alain Winants

2. Vacante plaats van rechter in de arbeidsrechtbank te Antwerpen (Belgisch Staatsblad van 19 oktober 2018): Line Hellemans

3. Vier vacante plaatsen van rechter in de arbeidsrechtbank te Gent (Belgisch Staatsblad van 19 oktober 2018): Evelien de Kezel, Stijn Geuvens, Isabelle Vanden Poel en Marleen Vanderstraeten

4. Vacante plaats van vrederechter van het tweede kanton Gent (Belgisch Staatsblad van 19 oktober 2018): Koenraad Gobin

Opgelet

Om een beter beheer van de rechtscolleges, parketten en auditoraten mogelijk te maken en de nodige transparantie te verzekeren, delen de benoemings- en aanwijzingscommissies hun voordrachten mee. Het gelieve u er rekening mee te houden dat de benoemingscommissies over een wettelijke termijn beschikken om de voordrachten over te maken aan de Minister van Justitie. Overeenkomstig de wet beschikt de Koning (de Minister van Justitie) over een termijn van vijftig dagen om de voorgedragen persoon formeel te benoemen. De voordracht kan niettemin geweigerd worden. In dat geval wordt het dossier naar de benoemingscommissie verwezen ten einde binnen vijftien dagen tot een nieuwe voordracht over te gaan.