Nederlandstalige Benoemings-en aanwijzingscommissie: vergadering van 5/02/2013

Lijst van voorgedragen kandidaten

Vacante plaats van subsituut-procureur des Konings bij de rechtbank van eerste aanleg te Brussel (Belgisch Staatsblad van 15 oktober 2012): in voortzetting BAC 19.02.2013

Vacante plaats van vrederechter van het eerste kanton Brugge (Belgisch Staatsblad van 15 oktober 2012): Thierry Begeyn

Vacante plaats van vrederechter van het eerste kanton Oostende (Belgisch Staatsblad van 15 oktober 2012): Greet Vlaeminck

Opgelet

Om een beter beheer van de rechtscolleges, parketten en auditoraten mogelijk te maken en de nodige transparantie te verzekeren, delen de benoemings- en aanwijzingscommissies hun voordrachten mee. Opgelet: hou er rekening mee dat tussen de bekendmaking van de eigenlijke beslissing op onze website en het overzenden van het proces-verbaal van voordracht aan de Minister van Justitie een periode van maximum drie weken kan liggen.

Overeenkomstig de wet beschikt de Koning (de Minister van Justitie) over een termijn van zestig dagen om de voorgedragen persoon formeel te benoemen. De voordracht kan niettemin geweigerd worden. In dat geval wordt het dossier naar de Benoemingscommissie verwezen ten einde tot een nieuwe voordracht binnen vijftien dagen over te gaan