Nederlandstalige Benoemings-en aanwijzingscommissie: vergadering van 4/6/2019

Lijst van voorgedragen kandidaten (in alfabetische volgorde)

1. Twee vacante plaatsen van plaatsvervangend rechter in de politierechtbank te Oost-Vlaanderen (Belgisch Staatsblad van 28 februari 2019): Francis Carron en Daniel Kluyskens

2. Drie vacante plaatsen van plaatsvervangend rechter in de Nederlandstalige politierechtbank te Brussel (Belgisch Staatsblad van 28 februari 2019): Coralie Bourgeois, Christian Gybels en Servaas Lindemans

3. Vacante plaats van plaatsvervangend rechter in de politierechtbank te Halle-Vilvoorde (Belgisch Staatsblad van 28 februari 2019): Jean-Yves Cerckel

4. Twee vacante plaatsen van plaatsvervangend rechter in de politierechtbank te Leuven (Belgisch Staatsblad van 28 februari 2019): Gust Detienne en Kristof Fevery

5. Vier vacante plaatsen van plaatsvervangend rechter in de politierechtbank te West-Vlaanderen (Belgisch Staatsblad van 28 februari 2019): Joke Buyze, Frank Kemseke, Joke Vanbelle en Christophe Verwilghen

6. Drie vacante plaatsen van plaatsvervangend rechter in de politierechtbank te Limburg (Belgisch Staatsblad van 28 februari 2019): Elke Baillien, Yves Janssen en geen voordracht

Opgelet

Om een beter beheer van de rechtscolleges, parketten en auditoraten mogelijk te maken en de nodige transparantie te verzekeren, delen de benoemings- en aanwijzingscommissies hun voordrachten mee. Het gelieve u er rekening mee te houden dat de benoemingscommissies over een wettelijke termijn beschikken om de voordrachten over te maken aan de Minister van Justitie. Overeenkomstig de wet beschikt de Koning (de Minister van Justitie) over een termijn van vijftig dagen om de voorgedragen persoon formeel te benoemen. De voordracht kan niettemin geweigerd worden. In dat geval wordt het dossier naar de benoemingscommissie verwezen ten einde binnen vijftien dagen tot een nieuwe voordracht over te gaan.