Nederlandstalige Benoemings-en aanwijzingscommissie: vergadering van 4/6/2013

Lijst van voorgedragen kandidaten

1. Vacante plaats van plaatsvervangend rechter in de politierechtbank te Vilvoorde (Belgisch Staatsblad van 6 februari 2013): in voortzetting BAC 11 juni 2013

2. Vacante plaats van plaatsvervangend rechter in het vredegerecht van het kanton Aarschot (Belgisch Staatsblad van 6 februari 2013):  Christina Van Casteren

3. Vacante plaats van plaatsvervangend rechter in het vredegerecht van het kanton Schilde (Belgisch Staatsblad van 6 februari 2013): Claudia Van De Velde

4. Vacante plaats van toegevoegd rechter voor het rechtsgebied van het hof van beroep te Gent (Belgisch Staatsblad van 6 februari 2013): Hendrina Gevaert

5. Vacante plaats van plaatsvervangend rechter in het vredegerecht van het tiende kanton Antwerpen (Belgisch Staatsblad van 6 februari 2013): Carlos Teurelincx

6. Twee vacante plaatsen van plaatsvervangend rechter in het vredegerecht van het kanton Herne-Sint-Pieters-Leeuw (Belgisch Staatsblad van 6 februari 2013): Dorien Avaux en Katelijne Van Bellingen

7. Twee vacante plaatsen van rechter in de rechtbank van eerste aanleg te Gent (Belgisch Staatsblad van 24 januari 2013): Caroline Blomme en Amaryllis Bossuyt

8. Vacante plaats van plaatsvervangend rechter in de arbeidsrechtbank te Brugge (Belgisch Staatsblad van 6 februari 2013): Sabine De Wispelaere

9. Vacante plaats van plaatsvervangend rechter in de rechtbank van eerste aanleg te Oudenaarde (Belgisch Staatsblad van 6 februari 2013): in voortzetting BAC 11 juni 2013

 

Opgelet

Om een beter beheer van de rechtscolleges, parketten en auditoraten mogelijk te maken en de nodige transparantie te verzekeren, delen de benoemings- en aanwijzingscommissies hun voordrachten mee. Opgelet: hou er rekening mee dat tussen de bekendmaking van de eigenlijke beslissing op onze website en het overzenden van het proces-verbaal van voordracht aan de Minister van Justitie een periode van maximum drie weken kan liggen.Overeenkomstig de wet beschikt de Koning (de Minister van Justitie) over een termijn van zestig dagen om de voorgedragen persoon formeel te benoemen. De voordracht kan niettemin geweigerd worden. In dat geval wordt het dossier naar de Benoemingscommissie verwezen ten einde tot een nieuwe voordracht binnen vijftien dagen over te gaan.