Nederlandstalige Benoemings-en aanwijzingscommissie: vergadering van 4/10/2018

Lijst van voorgedragen kandidaten (in alfabetische volgorde)

1. Vacante plaats van substituut-procureur-generaal bij het hof van beroep te Brussel (Belgisch Staatsblad van 1 juni 2018): Isabelle Soenen

2. Vacante plaats van substituut-procureur des Konings bij het parket Oost-Vlaanderen (Belgisch Staatsblad van 1 juni 2018): Marta Borowicz

3. Twee vacante plaatsen van substituut-procureur des Konings bij het parket West-Vlaanderen (Belgisch Staatsblad van 1 juni 2018): Fauve Nowé en Charlotte Vonck

4. Twee vacante plaatsen van rechter in de politierechtbank te Antwerpen (Belgisch Staatsblad van 1 juni 2018): Steve Dupont en Ellen Valvekens

Opgelet

Om een beter beheer van de rechtscolleges, parketten en auditoraten mogelijk te maken en de nodige transparantie te verzekeren, delen de benoemings- en aanwijzingscommissies hun voordrachten mee. Het gelieve u er rekening mee te houden dat de benoemingscommissies over een wettelijke termijn beschikken om de voordrachten over te maken aan de Minister van Justitie. Overeenkomstig de wet beschikt de Koning (de Minister van Justitie) over een termijn van vijftig dagen om de voorgedragen persoon formeel te benoemen. De voordracht kan niettemin geweigerd worden. In dat geval wordt het dossier naar de benoemingscommissie verwezen ten einde binnen vijftien dagen tot een nieuwe voordracht over te gaan.