Nederlandstalige Benoemings-en aanwijzingscommissie: vergadering van 4/02/2020

Lijst van de voorgedragen kandidaat:

Vacante plaats van voorzitter van de ondernemingsrechtbank te Gent (Belgisch Staatsblad van 31 oktober 2019): Marleen Nuytinck

Opgelet

Om een beter beheer van de rechtscolleges, parketten en auditoraten mogelijk te maken en de nodige transparantie te verzekeren, delen de benoemings- en aanwijzingscommissies hun voordrachten mee. Gelieve er rekening mee te houden dat de benoemingscommissies over een wettelijke termijn beschikken om de voordrachten over te maken aan de Minister van Justitie. Overeenkomstig de wet beschikt de Koning (de Minister van Justitie) over een termijn van vijftig dagen om de voorgedragen persoon formeel te benoemen. De voordracht kan niettemin geweigerd worden. In dat geval wordt het dossier naar de benoemingscommissie verwezen ten einde binnen vijftien dagen tot een nieuwe voordracht over te gaan.