Nederlandstalige Benoemings-en aanwijzingscommissie: vergadering van 3/9/2019

Lijst van voorgedragen kandidaten

1. Vacante plaats van vrederechter van het kanton Herzele (Belgisch Staatsblad van 12 april 2019): Veerle De Roeck

2. Vacante plaats van rechter in de arbeidsrechtbank te Gent (Belgisch Staatsblad van 12 april 2019): Koen Nevens

3. Vacante plaats van rechter in de rechtbank van eerste aanleg Oost-Vlaanderen (Belgisch Staatsblad van 12 april 2019): Katrien De Smet

4. Vacante plaats van rechter in de politierechtbank te Antwerpen (Belgisch Staatsblad van 12 april 2019): Dominique Reyniers

5. Vacante plaats van rechter in de politierechtbank te Leuven (Belgisch Staatsblad van 12 april 2019): Werner Verhulst

6. Twee vacante plaatsen van rechter in de Nederlandstalige politierechtbank te Brussel (Belgisch Staatsblad van 12 april 2019): Frederik Baeyens en Hubert Vandeborne

Opgelet

Om een beter beheer van de rechtscolleges, parketten en auditoraten mogelijk te maken en de nodige transparantie te verzekeren, delen de benoemings- en aanwijzingscommissies hun voordrachten mee. Het gelieve u er rekening mee te houden dat de benoemingscommissies over een wettelijke termijn beschikken om de voordrachten over te maken aan de Minister van Justitie. Overeenkomstig de wet beschikt de Koning (de Minister van Justitie) over een termijn van vijftig dagen om de voorgedragen persoon formeel te benoemen. De voordracht kan niettemin geweigerd worden. In dat geval wordt het dossier naar de benoemingscommissie verwezen ten einde binnen vijftien dagen tot een nieuwe voordracht over te gaan.