Nederlandstalige Benoemings-en aanwijzingscommissie: vergadering van 3/9/2013

Lijst van voorgedragen kandidaten

1. Vacante plaats van plaatsvervangend rechter in het vredegerecht van het kanton Waregem (Belgisch Staatsblad van 25 maart 2013): Kathleen Segers

2. Vacante plaats van substituut-arbeidsauditeur bij de arbeidsrechtbank te Antwerpen (Belgisch Staatsblad van 25 maart 2013): Annelies De Cauwer

3. Vacante plaats van plaatsvervangend recchter in het vredegerecht van het kanton Vilvoorde (Belgisch Staatsblad van 25 maart 2013): Luc De Wilder

4. Vacante plaats van substituut-procureur des Konings bij de rechtbank van eerste aanleg te Veurne (Belgisch Staatsblad van 25 maart 2013): Peter Piccu-Van Speybrouck

5. Vacante plaats van substituut-procureur des Konings bij de rechtbank van eerste aanleg te Gent (Belgisch Staatsblad van 25 maart 2013): Annelore Huygens

6. Vacante plaats van rechter in de arbeidsrechtbank te Gent (Belgisch Staatsblad van 25 maart 2013): Christian Rogiest

7. Vacante plaats van vrederechter van het kanton Ronse (Belgisch Staatsblad van 25 maart 2013): Katelijne Wijnant

 

Opgelet

Om een beter beheer van de rechtscolleges, parketten en auditoraten mogelijk te maken en de nodige transparantie te verzekeren, delen de benoemings- en aanwijzingscommissies hun voordrachten mee. Opgelet: hou er rekening mee dat tussen de bekendmaking van de eigenlijke beslissing op onze website en het overzenden van het proces-verbaal van voordracht aan de Minister van Justitie een periode van maximum drie weken kan liggen.Overeenkomstig de wet beschikt de Koning (de Minister van Justitie) over een termijn van zestig dagen om de voorgedragen persoon formeel te benoemen. De voordracht kan niettemin geweigerd worden. In dat geval wordt het dossier naar de Benoemingscommissie verwezen ten einde tot een nieuwe voordracht binnen vijftien dagen over te gaan.