Nederlandstalige Benoemings-en aanwijzingscommissie: vergadering van 31/5/2016

Lijst van voorgedragen kandidaten

1. Vacante plaats van vrederechter van het twaalfde kanton Antwerpen (Belgisch Staatsblad van 2 februari 2016): Sven Talboom

2. Vacante plaats van vrederechter van het kanton Sint-Truiden (Belgisch Staatsblad van 2 februari 2016): Katrien Geukens

3. Vacante plaats van vrederechter van het kanton Tienen (Belgisch Staatsblad van 2 februari 2016): Dirk Vanderwaeren

Opgelet

Om een beter beheer van de rechtscolleges, parketten en auditoraten mogelijk te maken en de nodige transparantie te verzekeren, delen de benoemings- en aanwijzingscommissies hun voordrachten mee. Het gelieve u er rekening mee te houden dat de benoemingscommissie over een wettelijke termijn beschikken om de voordrachten over te maken aan de Minister van Justitie. Overeenkomstig de wet beschikt de Koning (de Minister van Justitie) over een termijn van zestig dagen om de voorgedragen persoon formeel te benoemen. De voordracht kan niettemin geweigerd worden. In dat geval wordt het dossier naar de benoemingscommissie verwezen ten einde tot een nieuwe voordracht binnen vijftien dagen over te gaan.