Nederlandstalige Benoemings-en aanwijzingscommissie: vergadering van 31/1/2017

Lijst van voorgedragen kandidaten

1. Vacante plaats van substituut-generaal bij het arbeidshof te Brussel (Belgisch Staatsblad van 19 oktober 2016): Martin Van den Bossche

2. Vacante plaats van rechter in de Nederlandstalige rechtbank van eerste aanleg te Brussel (Belgisch Staatsblad van 19 oktober 2016): Wendy Milik

3. Vacante plaats van vrederechter van het kanton Kapellen (Belgisch Staatsblad van 19 oktober 2016): Johan Verhaert

Opgelet

Om een beter beheer van de rechtscolleges, parketten en auditoraten mogelijk te maken en de nodige transparantie te verzekeren, delen de benoemings- en aanwijzingscommissies hun voordrachten mee. Het gelieve u er rekening mee te houden dat de benoemingscommissies over een wettelijke termijn beschikken om de voordrachten over te maken aan de Minister van Justitie. Overeenkomstig de wet beschikt de Koning (de Minister van Justitie) over een termijn van vijftig dagen om de voorgedragen persoon formeel te benoemen. De voordracht kan niettemin geweigerd worden. In dat geval wordt het dossier naar de benoemingscommissie verwezen ten einde binnen vijftien dagen tot een nieuwe voordracht over te gaan.