Nederlandstalige Benoemings-en aanwijzingscommissie: vergadering van 30/04/2013

Lijst van voorgedragen kandidaten

1. Vacante plaats van plaatsvervangend rechter in het vredegerecht van het kanton Tienen (Belgisch Staatsblad van 20 december 2012): Bruno Van Lindt

2. Vacante plaats van substituut-procureur des Konings bij de rechtbank van eerste aanleg te Dendermonde (Belgisch Staatsblad van 20 december 2012): geen voordracht

3. Vacante plaats van substituut-procureur des Konings bij de rechtbank van eerste aanleg te Turnhout (Belgisch Staatsblad van 20 december 2012): Werner Verhulst

4. Vacante plaats van toegevoegd substituut-procureur des Konings in het rechtsgebied van het hof van beroep te Gent (Belgisch Staatsblad van 20 december 2012): Patty T'Jonck

5. Vacante plaats van substituut-arbeidsauditeur bij de arbeidsrechtbank te Brussel (Belgisch Staatsblad van 20 december 2012): Martin Van Den Bossche

6. Vacante plaats van raadsheer in het hof van beroep te Antwerpen (Belgisch Staatsblad van 16 november 2012): Conny Princen

7. Vacante plaats van substituut-arbeidsauditeur bij de arbeidsrechtbank te Gent (Belgisch Staatsblad van 20 december 2012): Ann Vanderhaeghen

8. Vacante plaats van substituut-procureur des Konings bij de rechtbank van eerste aanleg te Antwerpen (Belgisch Staatsblad van 20 december 2012): Adelheid Rosseel

9. Vacante plaats van substituut-procureur des Konings bij de rechtbank van eerste aanleg te Tongeren (Belgisch Staatsblad van 20 december 2012): Marijke Vossen

10.  Vacante plaats van plaatsvervangend raadsheer in het hof van beroep te Brussel (Belgisch Staatsblad van 16 november 2012): Jan Goedhuys

11. Vacante plaats van substituut-procureur des Konings bij de rechtbank van eerste aanleg te Brussel (Belgisch Staatsblad van 20 december 2012): geen voordracht

Opgelet

Om een beter beheer van de rechtscolleges, parketten en auditoraten mogelijk te maken en de nodige transparantie te verzekeren, delen de benoemings- en aanwijzingscommissies hun voordrachten mee. Opgelet: hou er rekening mee dat tussen de bekendmaking van de eigenlijke beslissing op onze website en het overzenden van het proces-verbaal van voordracht aan de Minister van Justitie een periode van maximum drie weken kan liggen.

Overeenkomstig de wet beschikt de Koning (de Minister van Justitie) over een termijn van zestig dagen om de voorgedragen persoon formeel te benoemen. De voordracht kan niettemin geweigerd worden. In dat geval wordt het dossier naar de Benoemingscommissie verwezen ten einde tot een nieuwe voordracht binnen vijftien dagen over te gaan.