Nederlandstalige Benoemings-en aanwijzingscommissie: vergadering van 28/3/2019

Lijst van voorgedragen kandidaten (in alfabetische volgorde)

1. Twee vacante plaatsen van rechter in de rechtbank van eerste aanleg West-Vlaanderen (Belgisch Staatsblad van 21 december 2018): geen voordrachten

2. Vacante plaats van rechter in de arbeidsrechtbank te Gent (Belgisch Staatsblad van 21 december 2018): geen voordracht

3. Vacante plaats van voorzitter van de vrederechters en rechters in de politierechtbank van het gerechtelijk arrondissement Antwerpen (Belgisch Staatsblad van 21 december 2018): Koenraad Van Hoof

4. Twee vacante plaatsen van rechter in de rechtbank van eerste aanleg Antwerpen (Belgisch Staatsblad van 21 december 2018): Michiel Steel en Laurence Van Strydonck

5. Vacante plaats van rechter in de Nederlandstalige rechtbank van eerste aanleg te Brussel (Belgisch Staatsblad van 21 december 2018): Mieke Thijssen

6. Vacante plaats van rechter in de rechtbank van eerste aanleg te Leuven (Belgisch Staatsblad van 21 december 2018): Wim Vandeputte

7. Vacante plaats van rechter in de rechtbank van eerste aanleg Oost-Vlaanderen (Belgisch Staatsblad van 21 december 2018): Ilse Vandenbroucke

Opgelet

Om een beter beheer van de rechtscolleges, parketten en auditoraten mogelijk te maken en de nodige transparantie te verzekeren, delen de benoemings- en aanwijzingscommissies hun voordrachten mee. Het gelieve u er rekening mee te houden dat de benoemingscommissies over een wettelijke termijn beschikken om de voordrachten over te maken aan de Minister van Justitie. Overeenkomstig de wet beschikt de Koning (de Minister van Justitie) over een termijn van vijftig dagen om de voorgedragen persoon formeel te benoemen. De voordracht kan niettemin geweigerd worden. In dat geval wordt het dossier naar de benoemingscommissie verwezen ten einde binnen vijftien dagen tot een nieuwe voordracht over te gaan.