Nederlandstalige Benoemings-en aanwijzingscommissie: vergadering van 27/3/2018

Lijst van voorgedragen kandidaten

1. Vacante plaats van vrederechter van het kanton Lennik (Belgisch Staatsblad van 21 december 2017): Liesbeth Verlinden

2. Vacante plaats van vrederechter van het kanton Mol (Belgisch Staatsblad van 21 december 2017): Stéphanie Joncheere

3. Vacante plaats van vrederechter van het kanton Willebroek (Belgisch Staatsblad van 21 december 2017): Valéry Schalenbourg

4. Vacante plaats van vrederechter van het kanton Heist-op-den-Berg (Belgisch Staatsblad van 21 december 2017): Michael Vandebroek

5. Vacante plaats van vrederechter van het kanton Meise (Belgisch Staatsblad van 21 december 2017): Joëlle De Ridder

Opgelet

Om een beter beheer van de rechtscolleges, parketten en auditoraten mogelijk te maken en de nodige transparantie te verzekeren, delen de benoemings- en aanwijzingscommissies hun voordrachten mee. Het gelieve u er rekening mee te houden dat de benoemingscommissies over een wettelijke termijn beschikken om de voordrachten over te maken aan de Minister van Justitie. Overeenkomstig de wet beschikt de Koning (de Minister van Justitie) over een termijn van vijftig dagen om de voorgedragen persoon formeel te benoemen. De voordracht kan niettemin geweigerd worden. In dat geval wordt het dossier naar de benoemingscommissie verwezen ten einde binnen vijftien dagen tot een nieuwe voordracht over te gaan.